โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

การแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย เนื่องในงานพระชาพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดสุคันธาราม

26 ตุลาคม 2560

รายการแสดง รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระบำดาวเรือง ระบำทิวลิปคิงภูมิพล การบรรเลงดนตรีไทยเพลงพระราชนิพนธ์

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com