โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

งานรักประเทศไทย

17 มิ.ย. 2557


โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไทย ภายใต้ชื่องาน "รักประเทศไทย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกเรื่องความรักชาติ ให้กับเยาวชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com