โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน. ครู. และผู้ปกครองทุกท่าน. ร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557

15 พฤษภาคม 2557


ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน. ครู. และผู้ปกครองทุกท่าน. ร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ เลี้ยงพระเพล

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com