โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

งานบุปผาอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ


โรงเรียนพาทยกุลการนตรีและนาฏศิลป์ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการและการแสดง "บุปผาอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงดังกล่าว

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com