โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

พิธีไหว้ครู ดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไทย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


โรงเรียนพาทยกุล ฯ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไทย ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมบัติ แก้วสุจริต มาเป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย และ อาจารย์ไกรฤทธิ์ กันเรือง ผู้ประกอบพิธีไหว้ครูทางดนตรีไทย อีกทั้งยังมีศิลปินผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทยเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนพาทยกุล ฯ ในปีนี้ อาทิ หม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา (คุณแคนดี้) , คุณภูษิต พัฒนปราการ (ป๋าตึก) , คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ (คุณโอ่ง) , คุณสบชัย ไกรยูรเสน (คุณฟอร์ด) และภรรยา คุณสุภัตรา ไกรยูรเสน , คุณร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นต้น งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย มอบตัวเป็นศิษย์ศิลปิน และส่งเสริมสิริมงคลให้กับคณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน ผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนการจัดงานการแสดงและนิทรรศการ บุปผาอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com