โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

โครงการเยาวชนไทยแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักร

๑๗ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโอกาสที่ดีที่ทางคณะโรงเรียนพาทยกุล ฯ ได้เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร นายปสันน์ เทพรักษ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน ร่วมกับชมรมดนตรีไทยแห่งสหาราชอาณาจักร (TMC) แสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ณ The Village School โรงเรียนเด็กพิเศษ และทำกิจกรรมสาธิตการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียนอังกฤษ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน นับเป็นนิมิตหมายที่ดี สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน นักเรียนพาทยกุล ฯ ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านการแสดง การเรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ของประชาชนในสหราชอาณาจักร พัฒนาทักษะการสื่อสารและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com