โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

เปิดรับสมัครเยาวนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2556

16 มกราคม 2556

โรงเรียนพาทยกุลฯ เปิดรับสมัครเยาวนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2556 เยาวชนช่วงอายุ 10-20 ปี ทั้งชายและหญิง
ผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ที่สนใจ
สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-142-7682 หรือ 086-360-4438

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com