โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ร่วมบรรเลงดนตรีไทยให้แก่คนไข้และผู้ที่มารับการรักษาฟัง ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

15 พฤศจิกายน 2555

โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนพาทยกุลฯที่เป็นอาสาสมัคร ร่วมบรรเลงดนตรีไทยให้แก่คนไข้และผู้ที่มารับการรักษาฟัง ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com