โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

รำตังหวาย

งานการแสดง "ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชานาฏศิลป์ – ดนตรีไทย" : ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์

รำตังหวาย

รำตังหวาย เป็นการรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีขอขมาของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังนิยมแสดงในงานนักขัตฤษ์และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของภาคอีสาน ครูนาฏศิลป์พื้นเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด กรมศิลปากร ได้ประยุกต์และจัดกระบวนรำขึ้นใหม่ รวม 12 ท่า จากท่ารำแม่บทอีสาน โดยผู้แสดงแต่งกายห่มผ้าคาดอก นุ่งซิ่นฝ้ายมัดหมี่มีเชิง เกล้าผมสูงเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ใช้บรรเลงประกอบ คือ โปงลาง แคน พิณ ซอ กั๊บแก๊บ ฉิ่ง และฉาบ ฝึกซ้อมโดยอาจารย์ศิริพันธ์ เคหา และอาจารย์ศิราภรณ์ จำปา

ผู้แสดง

  1. ด.ญ.กัญรวี ทรัพย์ทวี (วิว)
  2. ด.ญ.สิราวรรณ เผือกเพี้ยน (นุ๊ก)
  3. ด.ญ.ศุภนุช ลาแก้ว (กุ๊กไก่)
  4. น.ส.ณัฐชนก ศิริทัพ (ณัฐ)
  5. น.ส.สุวิมล ยุทธชัยสันติ (เตย)
  6. ด.ญ.เอมิ ฟูกุคาวะ (เอมิ)
  7. ด.ญ.จุฑามาศ จันทร์เนตรตรี (ปลา)

สารบัญ | ชมรูปการแสดง

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS!