โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ระบำมยุราภิรมย์

งานการแสดง "ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชานาฏศิลป์ – ดนตรีไทย" : ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์

ระบำมยุราภิรมย์

ระบำมยุราภิรมย์ เป็นระบำชุดหนึ่ง ที่ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ ได้คิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นโดยเลียนแบบกิริยาท่าทางอันสวยสง่างามของนกยูง ให้เข้ากับทำนองเพลงมยุราภิรมย์ ที่นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้แต่ง ใช้แสดงประกอบในละครใน เรื่องอิเหนา ตอนหย้าหรันตามนกยูง แต่เนื่องจากเป็นระบำที่มีลีลาท่ารำสวยงามผสมกลมกลืนกับเพลงไพเราะ เหมาะที่จะนำออกแสดงเป็นชุดเอกเทศได้ ปัจจุบันจึงนิยมนำมาแสดงจนเป็นที่แพร่หลาย อาจารย์ธัญวดี ไกรคง และอาจารย์กลมทิพย์ สว่างเรือง

ผู้แสดง

 1. ด.ญ.พัณณิณี อุทัยวรรณ์ (มะปราง)
 2. ด.ญ.ชญา ธุระสกุล (ญาญ่า)
 3. ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ งามกิจ (ฟิล์ม)
 4. ด.ญ.แพรสุนันท์ จันทร์พานิช (แพร)
 5. ด.ญ.อทิตยา เพียรสุขสันติ (มิลค์)
 6. ด.ญ.นภสพร รอดขำ (มาย )
 7. ด.ญ.ภัชชารมย์ อยู่สมบูรณ์ (พัด)
 8. ด.ญ.วรลักษณ์ ดีแว่น (แพรว)
 9. ด.ญ.กมลพรรณ ดิเรกโภคา (ขวัญ)
 10. ด.ญ.ศรุดา แจ่มศรีแก้ว (พั้นซ์)
 11. ด.ญ.อารียา พานทอง (ปอเปี๊ยะ)
 12. ด.ญ.ณิชนันท์ นนทสวัสดิ์ศรี (ออม)

สารบัญ | ชมรูปการแสดง

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 089-116-1195e-mail : info@phattayakulschool.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS!